EDUVINET HOME Informacions generals i objectius del segona trobada transnacional de participants
del projecte EDUVINET del 22 al 28 de març de 1997, a Cadenabbia/Italia
El Parlament europeu formulà l'any 1984 la petició de 'crear un marc que proporcioni als ciutadans la consciència de la pròpia identitat de la Unió'. No obstant això, accions de més envergadura per part de la Unió Europea dins aquest context només han estat possibles mitjançant el Tractat de Maastrich de 1993. L'article 126 del Tractat defineix l'objectiu dels treballs en comú:

'Desenvolupament de la dimensió europea en el sector de l'educació...'
1.0 El tema de la trobada és la 'Identitat europea'

(La identitat europea és també el primer tema dels quatre que tractarem durant el projecte)
Tenim la intenció de respondre a les següents qüestions en un nivell transnacional:


Fins i tot si aquestes qüestions tenen un paper important per a la present i futura coexistència de les persones a Europa, només tenen un paper marginal a la història present i a l'ensenyament de la ciència política en els estats membres de la comunitat.

Els participants del projecte EDUVINET acordaren a la primera trobada contribuir a la millora d'aquesta situació i cercar categories o models de valoració de diferents opcions per a la construcció del futur d'Europa.

2.0 Quins mètodes haurien de ser aplicats per trobar mesures d'avaluació perquè les persones s'identifiquin amb les característiques de la Unió Europea?

D'acord amb la rica experiència històrica dels europeus seran seleccionats els esdeveniments que poden ser descrits o classificats en les categories següents:Unitat Diversitat
Competitivitat Hegemonia
Capitalisme Socialisme
Estat nacional Cultura nació
Continuïtat Canvi
Cooperació Conflicte
Patriotisme constitucional Etnocentrisme
Multiculturalitat Racisme
Burocràcia (sense control) Transparència
Federalisme Dictadura
Centralisme Subsidiarietat
Normes legals Tirania
Transnacionalisme MultinacionalismeLa naturalesa i els efectes d'aquestes categories s'explicaran amb fonts de textos significatius.A fi que la discussió no s'estengui massa, les aportacions haurien de concentrar-se en una o dues de les qüestions següents:

3.0 Quin és el 'valor afegit europeu' del projecte EDUVINET?

La tasca de la Unió Europea no és subvencionar l'ensenyança de la història d'una nació en particular amb pressupost comunitari. Al contrari, el major nombre possible de ciutadans europeus ha de tenir accés als resultats del projecte.

Nosaltres hem d'experimentar noves formes i maneres d'ensenyar i d'aprendre des del coneixement i la pràctica que adquirim a l'escola i que no finalitza durant tota la vida. Així doncs, és molt important educar els alumnes per saber de quina manera poden continuar millorant el seu coneixement d'una manera activa mitjançant la pròpia iniciativa.
El projecte EDUVINET combinarà aquests dos objectius de la manera següent:


El progrés de les tecnologies de la informació en els darrers anys ha fet possible l'intercanvi d'idees mitjantçant els recursos informàtics amb un cost molt baix.

En aquest sentit, el projecte EDUVINET és un projecte pilot que combina noves tecnologies i nous mètodes d'ensenyament i aprenentatge.
• • Copyright © IWB e.V. 1996-2000 Webmaster: ohlendorf@eduvinet.de • •
• • 800 x 600 recommended
• •
|Introduction & Sitemap| |EDUVINET Didactically & Methodically|  
|Full Text Teaching Materials| |EDUTALK Discussion Forum| |Link Collection|
|EDUVINET Authors| |Add your URL & Materials| |EDUVINET Logos|
|Mailinglist| |Guestbook| |Search & Search Engines| |Homepage|